Sohbet ve Musâhabe 2 / 2019 Ekim

Sohbet ve Musâhabe 2 / 2019 Ekim

0 0 about 1 year ago
Seyahat ve musâhabelerini Hz. Ruh-u Seyyidi’l-Enâm’ın mişkât-ı
nübüvveti altında gerçekleştiremeyenler, dinin ruhundaki
muvazeneyi her zaman tam koruyamayacaklarından, yer yer
laubaliliklere girebilir, zaman zaman söz ve davranışlarıyla,
seviyesinin huzuru sayılan makama saygısızlıkta bulunabilir; hatta
bazen, vilâyeti nübüvvete tercih etme gibi küstahlıklara düşebilir;
dolayısıyla da, pîrlerinin söz, sistem ve vaz’ettikleri esasları
peygamber yolunun esas, erkân ve âdâbına tercih ederek, ... See More

Find us on Facebook